Berichten aan schuldenaars inzake de fiches 281.xx 

Gedetailleerd overzicht van de berichten aan de schuldenaars voor het huidige aanslagjaar (en de afgelopen jaren)

 

inkomstenjaar 2020

Type Fiche
Fiches 281.00 Vergoedingen verzekeringsinstellingen
Fiches 281.10  Lonen
Fiches 281.11 Pensioenen
Fiches 281.12 Vervangingsinkomsten
Fiches 281.13 Werkloosheidsuitkeringen
Fiches 281.14 Vervangingsinkomsten (verzekeringsinstellingen)
Fiches 281.15 Inkomsten uit pensioensparen
Fiches 281.16 Wettelijke uitkeringen wegens blijvende ongeschiktheid
Fiches 281.17 Uitkeringen voor brugpensioen
Fiches 281.18 Vervangingsinkomsten
Fiches 281.20 Bezoldigingen van bedrijfsleiders
Fiches 281.25 Attest van terugbetaalde sommen
Fiches 281.29 Deeleconomie
Fiches 281.30 Presentiegelden,prijzen,subsidies,onderhoudsuitkeringen
Fiches 281.40 Lijfrenten en tijdelijke renten
Fiches 281.45 Auteursrechten
Fiches 281.50 Commissies,makelaarslonen, erelonen, handelsrestorno's
Fiches 281.60 Attesten pensioensparen

Fiches 281.71 Attesten liberaliteiten

Fiches 281.77 Attest belastingvermindering Tax Shelter COVID-19

Fiches 281.78 Attesten vrijstelling sociaal passief
Fiches 281.79 Attesten vrijgestelde pensioenen
Fiches 281.80 Attesten PWA cheques
Fiches 281.81 Attesten dienstencheques
Fiches 281.85 Attesten Tax Shelter
Fiches 281.93 Attesten Overheidsopdrachten

 

 

inkomstenjaar 2019

Type Fiche
Fiches 281.00 Vergoedingen verzekeringsinstellingen
Fiches 281.10  Lonen
Fiches 281.11 Pensioenen
Fiches 281.12 Vervangingsinkomsten
Fiches 281.13 Werkloosheidsuitkeringen
Fiches 281.14 Vervangingsinkomsten (verzekeringsinstellingen)
Fiches 281.15 Inkomsten uit pensioensparen
Fiches 281.16 Wettelijke uitkeringen wegens blijvende ongeschiktheid
Fiches 281.17 Uitkeringen voor brugpensioen
Fiches 281.18 Vervangingsinkomsten
Fiches 281.20 Bezoldigingen van bedrijfsleiders
Fiches 281.25 Attest van terugbetaalde sommen
Fiches 281.29 Deeleconomie
Fiches 281.30 Presentiegelden,prijzen,subsidies,onderhoudsuitkeringen
Fiches 281.40 Lijfrenten en tijdelijke renten
Fiches 281.45 Auteursrechten
Fiches 281.50 Commissies,makelaarslonen, erelonen, handelsrestorno's
Fiches 281.60 Attesten pensioensparen
Fiches 281.71 Attesten liberaliteiten
Fiches 281.78 Attesten vrijstelling sociaal passief
Fiches 281.79 Attesten vrijgestelde pensioenen
Fiches 281.80 Attesten PWA cheques
Fiches 281.81 Attesten dienstencheques
Fiches 281.85 Attesten Tax Shelter
Fiches 281.93 Attesten Overheidsopdrachten

 

inkomstenjaar 2018

Type Fiche
Fiches 281.10    Lonen
Fiches 281.11 Pensioenen
Fiches 281.20 Bezoldigingen van bedrijfsleiders
Fiches 281.25 Attest van terugbetaalde sommen
Fiches 281.29   Deeleconomie
Fiches 281.30 Presentiegelden,prijzen,subsidies,onderhoudsuitkeringen
Fiches 281.40 Lijfrenten en tijdelijke renten
Fiches 281.45 Auteursrechten
Fiches 281.50 Commissies,makelaarslonen, erelonen, handelsrestorno's