belcotaxonweb

Inkomsten verenigingswerk via fiche 281.27


De vergoeding die een medewerker ontvangt via artikel 17 is vrijgesteld van RSZ-bijdragen, als je de voorwaarden respecteert. Een verenigingswerker mag maximaal 450 uren per jaar actief zijn voor de sportorganisatie, met een plafond van 150 uren per kwartaal (uitzondering voor het 3e kwartaal: 285 uren).

Daarnaast geldt een maximale bruto vergoeding per jaar, dat momenteel €6540/ jaar bedraagt. Op het bruto bedrag is een belasting van 10% van toepassing. De belasting van 10% op het bruto bedrag is voor de verenigingswerker zelf. Hij of zij zal dit afdragen via de persoonlijke inkomstenbelasting.

Tot nu toe registreerde de organisatie het aantal gepresteerde uren van iedere verenigingswerker via de Dimona-aangifte. De uitgekeerde vergoedingen waren nog onbekend voor de fiscus. Het was dan ook lang wachten op meer verduidelijking over de te volgen procedure. De FOD Financiën meldt nu dat je als werkgever op het einde van elk jaar de inkomsten uit verenigingswerk moet opgeven via fiche 281.27.

Voorbeeld van het fiche model 281.27

Handleiding voor het opstellen van de fiche 281.27

Hoe werkt de Supertax module voor de opmaak en aangifte van de attesten/fiches?  Video presentatie Supertax module

Supertax module bestellen