belcotaxonweb

LEIDRAAD VOOR HET OPSTELLEN VAN HET ATTEST KINDEROPVANG

Opdat de kosten voor kinderopvang recht kunnen geven op belastingvermindering moet u als opvanginstantie voor uw opvangactiviteiten:

1) Een attest 281.86 uitreiken.

2) De gegevens die u op de attesten 281.86 vermeld hebt via Belcotax-on-web digitaal aan de FOD Financiën bezorgen.  De Supertax module biedt u de mogelijkheid om de attesten op te maken voor de ouders en van deze attesten een xml-bestand te maken dat kan dienen voor de digitale aangifte bij de FOD Financiën.

Een handleiding dient als hulp bij het correct opstellen van het attest voor de kinderopvang ( fiche 281.86) .  
Circulaire 2022/C/104 over de belastingvermindering voor kinderoppas.

Hoe werkt de Supertax module voor de opmaak en aangifte van de attesten/fiches?  Video presentatie Supertax module

Supertax module bestellen