belcotaxonweb

Indieningstermijnen voor de fiches van inkomstenjaar 2023

U kunt de geactualiseerde indieningstermijnen voor de fiches via de volgende link raadplegen: https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb/indieningstermijnen-fiches

De verzendingen van de fiches 281.01, 281.10 tot en met 281.30 (met uitzondering van de fiche 281.252 ), 281.40 en 281.45, 281.60 tot en met 281.71, de fiches 281.80 tot en met 281.82, alsook de fiche 281.86 moeten bij de Administratie toekomen ten laatste op 29 februari 2024.

Voor de fiches 281.00, 281.49, 281.72, 281.77, 281.79 en 281.83 tot en met 281.88 (met uitzondering van de fiche 281.86) is de uiterste indieningsdatum vastgelegd op 30 maart 2024.

De fiches 281.50, 281.76, 281.90 en 281.93 moeten ten laatste toekomen op 29 juni 2024.

De indieningstermijnen van de fiches zijn in de volgende tabel samengevat:

Fiche / Attest Indieningstermijn
Fiche 281.01 ten laatste op 29 februari
Fiches 281.10 tot 281.30 (uitgezonderd 281.25) ten laatste op 29 februari
Fiches 281.40 en 281.45 ten laatste op 29 februari
Fiches 281.60 tot 281.71 ten laatste op 29 februari
Fiches 281.80 tot 280.82 ten laatste op 29 februari
Fiche 281.86 ten laatste op 29 februari
Fiche 281.00, 281.49, 281.72, 281.77 en 281.79 ten laatste op 30 maart
Fiches 281.83 tot 281.85 ten laatste op 30 maart
Fiches 281.87 en 281.88 ten laatste op 30 maart
Fiches 281.48 (die de opgave 325.48 vormen) ten laatste op 31 maart
Fiches 281.50, 281.76, 281.90 en 281.93 en 281.99 ten laatste op 29 juni

Voor de fiche 281.78 is het de afsluitingsdatum van het boekjaar die het jaar van de fiche bepaalt. Dien de fiches 281.78 in via Belcotax-on-web inkomsten 2023 als het boekjaar afgesloten wordt in het jaar 2023 (tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023 inbegrepen).

De indieningstermijn van de fiches 281.78 hangt af van de afsluitingsdatum van het boekjaar. Voor de vennootschappen die boekhouden per kalenderjaar wordt het boekjaar dat loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 (aanslagjaar 2024) bedoeld.  De indieningstermijn voor de fiches 281.78 komt overeen met de indieningstermijn voor de aangifte in de vennootschapsbelasting, aanslagjaar 2024 (eventueel uitstel inbegrepen). Voor de vennootschappen die niet per kalenderjaar boekhouden betreft het de boekjaren afgesloten tussen 1 januari 2023 en 30 december 2023 (aanslagjaar 2023). Dien de fiches 281.78 in dit geval ten laatste in: • op 30 maart 2024 • of op de indieningsdatum van de aangifte in de vennootschapsbelasting, aanslagjaar 2023 (eventueel toegestaan uitstel inbegrepen).