belcotaxonweb

What's up?

 Filing terms for tax returns 281.xx 

Fiche / AttestIndieningstermijn
Fiches 281.01 ten laatste op 28 februari
Fiches 281.10 tot 281.30 (uitgezonderd 281.25) ten laatste op 28 februari
Fiches 281.60 tot 281.71 ten laatste op 28 februari
Fiches 281.80 tot 281.82 ten laatste op 28 februari
Fiches 281.86 ten laatste op 28 februari
Fiches 281.00, 281.49, 281.72, 281.77 en 281.79 ten laatste op 30 maart 
Fiches 281.83 tot 281.85 ten laatste op 30 maart
Fiches 281.87 en 281.88 ten laatste op 30 maart
Fiches 281.48 (die de opgave 325.48 vormen) ten laatste op 31 maart
Fiches 281.40 en 281.45 ten laatste op 30 april
Fiches 281.50, 281.90, 281.93 en 281.99 ten laatste op 29 juni