belcotaxonweb

 

Overzicht Belcotax on Web belangrijkste wijzigingen voor het inkomstenjaar 2017


1.2.1 Wijziging voor alle fiches

- Verwijdering van het veld ‘de naam van de echtgenoot of de wettelijk
samenwonende’ 2.014
- Het volgnummer van de fiche mag bestaan uit
12 karakters in plaats van 8


1.2.2 Wijziging aan de fiches 281


Fiche 281.10
- De bedragen van de ‘aandelenopties’ maken nu deel uit van het totaal
van de bezoldigingen in vak 9.

9. Bezoldigingen
a) Bezoldigingen …………................................................................ 2.060
b) Voordelen van alle aard :
* bedrag ....................................................................................... 2.076
* aard ........................................................................................... 2.099
1 = lening 2 = huisvesting 7 = PC
3 = verwarming 4 = verlichting 8 = PC + internet
5 = voeding 6 = diversen 9 = voertuig
- de code dient links uitgelijnd te worden in de zone;
- moeten voor een verkrijger meerdere codes worden vermeld dan dienen ze naast elkaar te worden
geplaatst (vb : 146).
c) Getrouwheidszegels (werknemers van de bouwsector PC 124) .. 2.069
d) Aandelenopties
* Toegekend in 2017.......................................................................... 2.082
* Toegekend voor 2017....................................................................... 2.083
* percentages ................................................................................... 2.101
- Vermeld hier onder de vorm van commentaar de eventuele percentages die gediend hebben om het
bedrag te bepalen van de voordelen van alle aard voortvloeiend uit de toekenning van de
aandelenopties:
* opties toegekend door een buitenlandse vennootschap die niet over een vaste inrichting
beschikt in België. 2.039
0 : niet van toepassing
1 : buitenlandse vennootschap
A. Totaal (2.060 + 2.076 + 2.069 + 2.082 + 2.083) ........................... 2.062


Fiche 281.11
- Toevoeging van een tag om het type pensioen te preciseren
en een tag om het pensioennummer
mee te geven
15.Type wettelijk Pensioen ………………………………………………… . 2.030
0 = niet van toepassing
1 = Pensioen van een statutair ambtenaar
2 = Pensioen van een werknemer, zelfstandige of contractueel ambtenaar
Pensioennummer………………………………………………………….. 2.103


Fiche 281.12
- Verwijdering van de tag volgnummer INV en vervanging door een tag
die weergeeft dat de begunstigde voor 66% mindervalide is.


Fiche 281.15
- De bedrijfsvoorheffing’ Vervroegde heffing van de taks op het lange
termijnsparen’ wordt terugbetaalbaar
11. Bedrijfsvoorheffing:
a) Eenmalige taks: …………………………….. ……… 2.066
b) Vervroegde heffing van de taks op het lange termijn sparen 2.068
c) Bedrijfsvoorheffing: …………………………………. … 2.067
- TOTAAL ........................................................... ___225 2.063


Fiche 281.17
5 Nieuw tags bedrijfstoeslag :
< f17_2062_achterstallena_teruggevorderdbedragvanaf01012016 />

BEDRIJFSTOESLAG voor periodes tot 31.12.2015
Toeslag
16. Betaald of toegekend bedrag in 2017....................................... 2.060
17. Teruggevorderd bedrag in 2017………………………………… 2.061
Achterstallen
18. Betaald of toegekend bedrag in 2017………………………… 2.064
19. Teruggevorderd bedrag in 2017……………………………….. 2.065
Aan te geven positieve saldi
20. Toeslag.................................... 235 2.069
21.Achterstallen ………………………. .... 236 2.071
22. Negatief saldo ……………………………………….......... 2.073
BEDRIJFSTOESLAG voor periodes vanaf 01.01.2016
Toeslag
23. Betaald of toegekend bedrag in 2017........................................ 2.084
24. Teruggevorderd bedrag in 2017………………………………… 2.087
Achterstallen
25. Betaald of toegekend bedrag in 2017…………………………… 2.088
26. Teruggevorderd bedrag in 2017…………………………….. 2.062
Aan te geven positieve saldi
27. Toeslag.................................... 327 2.085
28. Achterstallen……………………. .... 340 2.063
29. Negatief saldo ……………………………………….......... 2.066
Fiche 281.18
- Nieuw tag ‘achterstallen vanaf 01.01.2016

Fiche 281.20
- De bedragen ‘aandelenopties’ maken vanaf nu deel uit van het totaal
van de bezoldigingen van vak 9
9. Bezoldigingen

a) Periodieke ....................................................................................... 2.060
b) Andere bezoldigingen...................................................................... 2.062
c) Voordelen van alle aard :
* bedrag ............................................................................. 2.068
* aard ................................................................................. 2.099
1 = lening 2 = huisvesting
3 = verwarming 4 = verlichting 8 = PC + Internet
5 = voeding 6 = diversen 9 = voertuig
- de code dient links gelijnd te worden in de zone;
- moeten voor een verkrijger meerdere codes worden vermeld dan dienen ze naast elkaar te worden
geplaatst (vb : 146).
d) Aandelenoptie
* toegekend in 2017....................................................................... 2.079
* toegekend voor 2017................................................................... 2.080
* percentages ............................................................................... 2.101
- vermeld hier onder commentaarvorm de eventuele percentages die gediend hebben om het bedrag te
bepalen van de voordelen van alle aard voortvloeiend uit de toekenning van de aandelenopties:
* opties toegekend door een buitenlandse vennootschap die niet over een vaste inrichting beschikt
in België................................ 2.033
0: niet van toepassing
1: buitenlandse vennootschap
A. TOTAL (2.060 + 2.062 + 2.068 + 2.079 + 2.080)....................... 2.063


Fiche 281.25
- Toevoeging van de kwalificatie code 119 voor achterstallen uitsluitend
belastbaar vanaf 01.01.2016.


Fiche 281.29
- Nieuwe fiche 281.29 Deeleconomie


Fiche 281.85
- Nieuwe fiche 281.85 Tax shelter